Activiteit

Familie- en Thema Opstellingen

donderdag 8 maart 2018   |   19:15 - 22:00 uur   |   Witte Vlinder

Familieopstellingen: een bijzonder fenomeen...

werkwijze

In een opstelling wordt, met behulp van een groep plaatsvervangers(representanten), een vraag opgesteld door de vraagsteller. Representanten kunnen worden opgesteld voor een persoon of een begrip. De vraagsteller geeft de representanten intuitief een plek in de ruimte. Zodra de representanten op hun plek worden gezet in de ruimte, krijgen zij toegang tot allerlei gewaarwordingen, gevoelens en informatie die horen bij de plek/persoon waar ze in staan: een bijzonder fenomeen..

Deze onbewuste patronen gaan soms generaties terug.

Bert Hellingen ontdekte dat voor een (familie) systeem 3 basiswetten gelden

  • iedereen heeft recht op een plek
  • er bestaat een natuurlijke orde en die moet gerespecteerd worden
  • balans tussen geven en nemen in het geheel van interacties

In een familieopstelling wordt op de zielslaag gewerkt en waar mogelijk, de natuurlijk orde, harmonie en balans, hersteld, zodat de energie weer kan gaan stromen. Een opstelling kan nog heel lang doorwerken.

De opsteller begeleid dit proces. 

voor wie

Heb je een vraag, verlangen, patroon of klachten waar je al langere tijd tegen aan loopt? Heb je het gevoel vast te zitten in iets, of juist op een kruispunt te staan? Of wil je gewoon eens kennismaking met het (familie)opstellingen werk, ook wel systemisch werk genoemd? Dan heten we je hartelijk welkom bij onze maandelijkse opstellingen in Amersfoort en Hilversum.


Je kunt een eigen vraag inbrengen, of deelnemen als representant. Er is ruimte voor twee vraagstellers per keer. Meerdere representanten zijn van harte welkom.
Als je voor het eerst representant bent, zal je merken dat het als vanzelf gaat. Je hoeft er niets voor te doen of te kunnen. Wat je ervaart en de inzichten die je op doet, zijn vaak waardevol in je dagelijkse leven.

wat
vragen voor een opstellingen kunnen gaan over:

  • familiepatronen waarbij sprake is van verlies, geweld, uitsluiting, geheimen, misbruik, , enz.
  • het onderzoeken van bepaalde gezondheidsklachten of ziekten
  • loopbaanvragen, relatieproblemen, opvoed vragen
  • herhalende patronen, waarbij je op een blokkade stuit 
  • een verlangen wat je wil verwezenlijken
kosten toelichting: voor vraagsteller: €90,00-€120,00 euro naar draagkracht, representant: 1e keer €15,00 en 2e keer €10,00 - daarna gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
type:  Workshop /les
datum: do 8 maart 2018
meer info over locatie: parkeergelegenheid rondom Vlinderpark met uitzondering van Van Galenstraat.
aanmelden: Aanmelding vooraf noodzakelijk
bijzonderheden
minimaal 8 deelnemers en 1 representant. Maximaal 2 vragenstellers voor een grote opstelling